භාවිතය

account_circle

ලියාපදිංචි වන්න

අතවශ්‍ය තොරතොරු ඇතුලත් කර ලියාපදිංචි හෝ ප්‍රවේශ වන්න.

payment

ඇතුලත්වීමේ ගාස්තු ගෙවන්න

ලියාපදිංචි වීමේ ගාස්තු ගෙවා සේවාව සක්‍රීය කරගන්න.

book

පාඨමාලා/ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශනය

ඔබේ ශිෂ්‍යයින් හෝ පාඨකයින් සඳහා අවශ්‍ය කරන පාඨමාලා/ග්‍රන්ථ; ලේඛන, චායාරූප සහ වීඩියෝ අන්තර්ගතයන් ලෙස පවත්වාගෙන යාම.

මිල

ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් ඔබට ඔබේ සේවාව සක්‍රිය කළ හැකි අතර, සේවයේ අඛණ්ඩතාවය සඳහා මාසික සේවා ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුය.

ප්‍රතිලාභ

පහසුව

අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් ඉගෙනීමේ එක් ප්‍රතිලාභයක් වන්නේ පහසුවයි.

නම්‍යශිලිවිම

අන්තර්ජාල සේවාවන් කාලය ඉතිරි කරයි, දිනකට පැය 24 වැඩ කරයි.

අඩු වියදම

ලාභ හෝ සාධාරණ මිල.

සිසුන්ට හෝ පාඨකයින් තමන්ට ආවේනික ලෙස පරිශීලනය සඳහා අවකාශ ලැබීම.
විනෝදජනක මෙන්ම පහසුයි.
අන්තර් ක්‍රියාකාරකම් වැඩි දියුණු වීම.

contact

Phone

+94 33 2258250

E-mail

support@myclazz.com

Address

7/B/5, Donald Dissanayaka Rd, Mudungoda, Sri Lanka

Message sent, we will contact you soon!
Unknown error, try again later.